Hyttefeltet ligg ved Ostervika på Hovda, som ligg sør på Randøy. Her er store tomter med svært god plassering, fantastisk utsikt og gode solforhold heile året. Tomtefeltet ligg svært fint til på ei forhøgning i terrenget, noko som gir flott utsikt og gode solforhold. Det er 5-10 min. å gå ned til båtplassane. Der nede finn du og ein fin strand/friområde.

Det er mogleg å kjøpe båtplass i Ostervik. I tillegg er det moglegheit til å kjøpe bod ved brygga. Konferer seljar eller megler for pris.

 

 

Tomtene

Tomtene har ei storleik frå 1040 til 2184 m², og vert seld med veg, vatn, avløp og straum fram til tomtegensa. Kjøpar må sjølv opparbeide tomten og klargjere den for bygging. Seljar fråskriv seg alt ansvar for grunnen sin beskaffenheit.

 

Plassering

Ostervik/Hovda ligg på sørsida av Randøy i Hjelmeland kommune. Her er ein herleg Ryfylke-idyll med lett adkomst frå Stavanger. Frå Tau er det cirka 50 min. køyring. Det er også nærleik til Lyngsheia og cirka 50 min. køyring til Gullingen/Mosvannet for dei som gler seg over ski og fjell.

 

Parkering

Parkering på egen tomt.

 

Adkomst

Frå Stavanger/Tau køyr mot Hjelmeland. Før Hjelmeland køyrer du inn mot Fister og følgjer skilting til Randøy. Over brua tek du til venstre og følgjer vegen mot Hovda. For detaljert vegbeskriving og informasjon om tomter/tomteplassering kan eigar kontaktast på tlf: 97623237/90526901.

 

Diverse

 

Det er moglegheit til å kjøpe båtplass i Ostervika. Det kostar maks kr. 60.000,- pr. breiddemeter målt frå senter utligger. Årleg kostnad er cirka kr. 1250,- pr. breiddemeter for drift og vedlikehald. Det er indeksregulert. Kjøpar forpliktar seg til å vere med i båtforeninga.

I tillegg vil det påløpe kr. 2.000,- per tomt, per år til vedlikehald av veg og strandområde. Når feltet er ferdig utbygd, overtar tomteeigarane i fellesskap drift og vedlikehaldsansvaret for ledningsanlegg med tilhøyrande teknisk anlegg.